Przygotowanie próbek krwi do transportu

Przygotowanie próbek krwi do transportu

AirVein to idea stworzenia systemu transportu krwi i jej składników bezzałogowymi statkami powietrznymi w obszarach miast i między miastami.

Przygotowanie jednostek KKCz

Przygotowanie jednostek KKCz

Drony rozszerzą możliwości obecnych pojazdów realizujących transporty między Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a szpitalami.

System będzie także dostosowany do realizacji innych pilnych dostaw medycznych: próbek krwi do badań, leków czy surowic. System będzie składał się z floty bezzałogowych statków powietrznych, infrastruktury naziemnej wyposażonej w hybrydowy system nawigacji, modułu do przechowywana i przemieszczania krwi z zachowaniem wymaganych parametrów oraz systemu informatycznego koordynującego dostawy.

Współczesne miasta - często zakorkowane i nieprzejezdne

Współczesne miasta - często zakorkowane i nieprzejezdne

W ramach projektu planowane jest opracowanie nowego rodzaju pojazdu bezzałogowego – drona cargo, służącego do transportów realizowanych w obszarach miejskich.

Dron będzie dostosowany do lotów w różnorodnych warunkach pogodowych i każdej porze dnia i nocy.

Dron z krwią

Dron z krwią

Jego parametry, obejmujące udźwig i zasięg, trwałość jednostek napędowych, czas lotu, system nawigacji, sposób umieszczania towarów czy system bezpieczeństwa, umożliwią pierwsze na świecie wdrożenie tego typu systemu z zachowaniem wymaganego poziomu precyzji nawigacji i bezpieczeństwa.

System koordynacji lotów, łączności z lądowiskiem i komunikacji  infrastrukturą naziemną, także zostanie opracowany z użyciem najnowszych technologii.

Dron z lodówką do transportu próbek krwi

Dron z lodówką do transportu próbek krwi

System zostanie docelowo zaimplementowany w szpitalach i Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jako alternatywa dla tradycyjnego transportu samochodowego, co umożliwi znaczne ograniczenie czasu realizacji dostaw na terenie miast. W końcowej fazie projektu zaplanowano eksperymentalną walidację funkcjonowania systemu we współpracy z wybraną jednostką regionalną.

Realizacja projektu będzie wstępem do wdrożenia usługi w całym kraju. Rezultatami zainteresowane są instytucje państwowe – Ministerstwo Zdrowia i Urząd Lotnictwa Cywilnego, czego wyraz dały w oficjalnych pismach poparcia dla idei projektu AirVein.

 

Dariusz Werschner

Dariusz Werschner

Dariusz Werschner
 
Pomysłodawca i lider AirVein. Wizjoner. Doświadczony manager i przedsiębiorca. Fan nowych technologii. Mówca. Przez lata obserwował system dystrybucji krwi w Polsce, co w połączeniu z jego determinacją i umiejętnościami, zaowocowało powstaniem unikalnego projektu. Zjednoczył ze sobą niezwykłych ludzi zarażając ich swoja pasją. Prywatnie “współgłowa” wspaniałej rodziny.